Green Spirit

Nya smarta lösningar ger besparingar både för miljö och plånbok.

Electrolux Professional har under lång tid verkat för kretsloppstänkande och hushållning av naturresurser.

Electrolux Professionals fabriker är ISO-14000 certifierade sedan 1997. Av de produkter som tillverkas i kan över 95 % återvinnas.

Electrolux Professional vidgar nu sitt miljöarbete genom introduktionen av GREEN SPIRIT.
Produkter med denna miljömärkning är utformade för att följa våra strängaste standarder när det gäller farliga utsläpp och betydliga besparingar i gas, elektricitet, vatten, disk- och sköljmedelskonsumtion.